Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Dialab spol. s r.o.  

Platnost povolení k distribuci vydaného společnosti Dialab spol. s r.o., IČ 148 89 200 se sídlem náměstí Osvoboditelů 1, čp. 11. 153 80 Praha 5, pod č.j.: 11268/1/INS/04 dne 14. 10. 2004 se pozastavuje dnem 25. 10. 2018. Společnost Dialab spol. s r.o. porušuje § 76 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech tím, že nemá zajištěny služby kvalifikované osoby.

 

Oddělení správné distribuční praxe

26. 10. 2018

Informace o ukončení pozastavení distribuční činnosti společnosti Dialab spol. s r.o., 07.01.2019

SÚKL informuje o ukončení pozastavení činnosti distributora léčiv Dialab spol. s r.o., IČ 148 89 200.