Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv RKA s.r.o.  

Platnost povolení k distribuci vydaného společnosti RKA s.r.o., IČ 634 86 148 se sídlem Nové Sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, pod sp.zn.: sukls289749/2016 dne 23. 1. 2017 se pozastavuje dnem 19. 4. 2018. Společnost RKA s.r.o. porušuje § 76 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech tím, že nemá k dispozici prostory pro zajištění distribuce léčivých přípravků a § 76 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech tím, že nemá zajištěny služby kvalifikované osoby.

 

Oddělení správné distribuční praxe

20. 4. 2018