Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv „GALPEX“ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podnikajícího v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu GALPEX Sp. z o.o.  

Platnost povolení k distribuci vydaného společnosti „GALPEX“ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piotrkowska 85, 90-423 Lodž, Lodžské vojvodství, Polská republika, 472899905, podnikající v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu GALPEX Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Nádražní 42/4, 737 01 Český Těšín, IČ 037 37 187 pod sp.zn.: sukls146196/2015 dne 1. 10. 2015 se pozastavuje dnem 27. 12. 2017. Společnost „GALPEX“ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podnikající v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu GALPEX Sp. z o.o. porušila závažným způsobem povinnosti stanovené v § 23 odst. 2 písm. b) a § 77 odst. 1 písm. g) a o) zákona o léčivech.

 

Oddělení správné distribuční praxe

28. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 12. 2017