Informace o pozastavení platnosti povolení k výrobě

SÚKL informuje o pozastavení platnosti povolení k výrobě vydaného společnosti SVUS Pharma a.s.   

Platnost povolení k výrobě vydaného společnosti SVUS Pharma a.s. se sídlem Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, IČ 465 04 877 dne 09.02.1999 pod č.j. 28955/2/INS/98, ve znění pozdějších změn se pozastavuje dnem 23.03.2017. Společnost SVUS Pharma a.s. porušila závažným způsobem povinnost stanovenou v § 64 písm. b) a j) zákona o léčivech tím, že nevytvořila spolehlivý systém, který by zaručoval, že do distribuce budou uvolňovány pouze léčivé přípravky certifikované/propuštěné kvalifikovanou osobou.

Oddělení správné výrobní praxe

 24.03.2017