Informace o pozastavení nebo pozbytí platnosti povolení k distribuci

Informace o pozastavených povoleních k distribuci, o vydaných prohlášeních o neshodě se správnou distribuční praxi (NCR) nebo pozbytí platnosti povolení k distribuci vydaných SÚKL.  

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti blue e-shop group s.r.o.

SÚKL informuje o zrušení povolení k distribuci společnosti blue e-shop group s.r.o., IČ 064 53 716, která měla pozastavenou distribuční činnost.  

 

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti Morapharm s.r.o.

SÚKL informuje o zrušení povolení k distribuci společnosti Morapharm s.r.o., IČ 066 55 548, která měla pozastavenou distribuční činnost.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - COLONUS s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv COLONUS s.r.o.    

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci LEK-BIOR, s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti LEK-BIOR, s.r.o., IČ 260 09 757.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci sales24, s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti sales24, s.r.o., IČ 283 19 958.  

 

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti Ardossia pharm s.r.o.

SÚKL informuje o zrušení povolení k distribuci společnosti Ardossia pharm s.r.o., IČ 067 50 401, která měla pozastavenou distribuční činnost.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - Morapharm s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Morapharm s.r.o.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - blue e-shop group s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv blue e-shop group s.r.o.  

 

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti DOBRÁ FARMACIE CZ s.r.o.

SÚKL informuje o zrušení povolení k distribuci společnosti DOBRÁ FARMACIE CZ s.r.o., IČ 062 96 220  , která měla pozastavenou distribuční činnost.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci FedCor-CZ s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti FedCor-CZ s.r.o.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci Azen Pharma, s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti Azen Pharam, s.r.o.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - Ardossia pharm s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Ardossia pharm s.r.o.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - DOBRÁ FARMACIE CZ s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv DOBRÁ FARMACIE CZ s.r.o.  

 

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti ND pharma.cz s.r.o.

SÚKL informuje o zrušení povolení k distribuci společnosti ND pharma.cz s.r.o., IČ 056 90 471, která měla pozastavenou distribuční činnost.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci Pharma MTP s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti Pharma MTP s.r.o.