Informace o pozastavení nebo pozbytí platnosti povolení k distribuci

Informace o pozastavených povoleních k distribuci, o vydaných prohlášeních o neshodě se správnou distribuční praxi (NCR) nebo pozbytí platnosti povolení k distribuci vydaných SÚKL.  

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci Azen Pharma, s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti Azen Pharam, s.r.o.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - Ardossia pharm s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Ardossia pharm s.r.o.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - DOBRÁ FARMACIE CZ s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv DOBRÁ FARMACIE CZ s.r.o.  

 

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti ND pharma.cz s.r.o.

SÚKL informuje o zrušení povolení k distribuci společnosti ND pharma.cz s.r.o., IČ 056 90 471, která měla pozastavenou distribuční činnost.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci Pharma MTP s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti Pharma MTP s.r.o.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - ND pharma.cz s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv ND pharma.cz s.r.o.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - HEBIOS, s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti HEBIOS, s.r.o.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - Artmedix s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti Artmedix s.r.o.  

 

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti VARIUM, a.s.

SÚKL informuje o zrušení povolení k distribuci společnosti VARIUM, a.s., IČ 278 66 882, která měla pozastavenou distribuční činnost.  

 

Informace o ukončení pozastavení distribuční činnosti společnosti Dialab spol. s r.o.

SÚKL informuje o ukončení pozastavení činnosti distributora léčiv Dialab spol. s r.o., IČ 148 89 200.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení - PhaMed a.s.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společností PhaMed a.s.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Dialab spol. s r.o.  

 

Informace o prohlášení o neshodě s pravidly SDP

SÚKL informuje o vydání Prohlášení o neshodě s pravidly SDP distributorovi léčiv Concept Pharma s.r.o.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - BM Pharmacy group s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti BM Pharmacy group s.r.o.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - ACTIMEDIX s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti ACTIMEDIX s.r.o.