Informace o pozastavení nebo pozbytí platnosti povolení k distribuci

Informace o pozastavených povoleních k distribuci, o vydaných prohlášeních o neshodě se správnou distribuční praxi (NCR) nebo pozbytí platnosti povolení k distribuci vydaných SÚKL.  

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - ND pharma.cz s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv ND pharma.cz s.r.o.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - HEBIOS, s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti HEBIOS, s.r.o.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - Artmedix s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti Artmedix s.r.o.  

 

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti VARIUM, a.s.

SÚKL informuje o zrušení povolení k distribuci společnosti VARIUM, a.s., IČ 278 66 882, která měla pozastavenou distribuční činnost.  

 

Informace o ukončení pozastavení distribuční činnosti společnosti Dialab spol. s r.o.

SÚKL informuje o ukončení pozastavení činnosti distributora léčiv Dialab spol. s r.o., IČ 148 89 200.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení - PhaMed a.s.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společností PhaMed a.s.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Dialab spol. s r.o.  

 

Informace o prohlášení o neshodě s pravidly SDP

SÚKL informuje o vydání Prohlášení o neshodě s pravidly SDP distributorovi léčiv Concept Pharma s.r.o.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - BM Pharmacy group s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti BM Pharmacy group s.r.o.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - ACTIMEDIX s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti ACTIMEDIX s.r.o.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - Lékárna Nymburk s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti Lékárna Nymburk s.r.o.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - th-cann, s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti th-cann, s.r.o.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - NWD Česko s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti NWD Česko s.r.o.  

 

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti "J.J.F. CENTAURUS, spol. s r.o."

SÚKL informuje o zrušení platnosti povolení k distribuci společnosti "J.J.F. Centaurus, spol. s r.o.", IČ: 430 02 790.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv RKA s.r.o.