Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLETS, USP 200 MG

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLETS, USP 200 MG potahované tablety, 100X200 MG.     

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen MZ) byla zveřejněna informace o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLETS, USP 200 MG potahované tablety, 100X200 MG.

Plné znění rozhodnutí a informace k tomuto přípravku je k dispozici na webových stránkách MZ: http://mzcr.cz/dokumenty/rozhodnuti-o-docasnem-povoleni-neregistrovaneho-humanniho-leciveho-pripravku-hyd_19119_4135_1.html

Ústav dále zveřejňuje příbalovou informaci v českém jazyce:

Oddělení koordinace odborných činností

4. 5. 2020