Informace o druhém povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku Remdesivir

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Remdesivir (GS-5734),  100 mg,  koncentrát pro infuzní roztok a  Remdesivir (GS-5734),  100 mg, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.  

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen MZ) byla zveřejněna informace o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Remdesivir (GS-5734), 100 mg, koncentrát pro infuzní roztok a Remdesivir (GS-5734), 100 mg, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.

Plné znění rozhodnutí a informace k tomuto přípravku je k dispozici na webových stránkách MZ: http://mzcr.cz/dokumenty/opatreni-mz-cr-2povoleni-lp-remdesivir-_19076_4135_1.html

Ústav dále zveřejňuje pokyny pro přípravu a podání remdesiviru:

Oddělení koordinace odborných činností

28. 4. 2020