Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku Avigan 200 mg tablety

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Avigan 200 mg tablety, 100x200 mg.     

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen MZ) byla zveřejněna informace o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Avigan 200 mg tablety, 100x200 mg.

Plné znění rozhodnutí a informace k tomuto přípravku je k dispozici na webových stránkách MZ: http://mzcr.cz/dokumenty/rozhodnuti-o-docasnem-povoleni-neregistrovaneho-humanniho-leciveho-pripravku-avi_19024_4135_1.html

Ústav dále zveřejňuje informaci o přípravku, její přílohy, formulář informovaného souhlasu a prohlášení ošetřujícího lékaře:

Oddělení koordinace odborných činností

22. 4. 2020