Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku HYDROXYCHLOROQUINE-SULFAAT TEVA 200 MG

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku HYDROXYCHLOROQUINE-SULFAAT TEVA 200 MG potahované tablety, 30X200 MG.     

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen MZ) byla zveřejněna informace o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku HYDROXYCHLOROQUINE-SULFAAT TEVA 200 MG potahované tablety, 30X200 MG.

Plné znění rozhodnutí a informace k tomuto přípravku je k dispozici na webových stránkách MZ: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/opatreni-mz-cr-povoleni-lp-hydroxychloroquine-sulfaat-teva_18959_4135_11.html

Ústav dále zveřejňuje souhrn údajů o přípravku a příbalovou informaci v českém jazyce:

Pro bližší informace ohledně distribuce tohoto léčivého přípravku kontaktujte společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. na e-mailové adrese Petr.Wasserbauer@teva_cz.

Oddělení koordinace odborných činností

7. 4. 2020