Informace o povolení používání neregistrované BCG vakcíny a tuberkulinu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaných humánních léčivých přípravků SZCZEPIONKA PRZECIWGRUŹLICA BCG 10 a PPD TUBERCULIN MAMMALIAN.  

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen MZ)  je zveřejněna informace o o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaných humánních léčivých přípravků SZCZEPIONKA PRZECIWGRUŹLICA BCG 10 a PPD TUBERCULIN MAMMALIAN.

Plná znění rozhodnutí a informace k těmto přípravkům jsou k dispozici na webobých stránkách MZ: http://www.mzcr.cz/obsah/rozhodnuti-mz-bcg-vakcinatuberculin_3252_5.html

Oddělení klinického hodnocení

13. 11. 2015 (aktualizace k 19.12.2018)