Individuálně připravované léčivé přípravky

SÚKL informuje o úpravě struktury údajů k Individuálně připravovaným léčivým přípravkům (IPLP) na svých webových stránkách.  

Důležité informace k IPLP (revizní zprávy, odkazy na metodiky, prezentace) včetně sdělení a doporučení Ústavu k podání podnětu o zahájení řízení o opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) jsou nyní dostupné v sekci „Individuálně připravované léčivé přípravky“ na http://www.sukl.cz/leciva/individualne-pripravovane-lecive-pripravky.

 

Na úřední desce Ústavu budou nadále zveřejňovány:

 

Sekce cenové a úhradové regulace
24. 1. 2018