Hloubková revize systému úhrad 2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých v průběhu roku 2015 zahájí hloubkovou revizi systému úhrad. Plán je tvořen jako roční s uvedením kvartálu, ve kterém je předpokládáno zahájení správního řízení. V průběhu roku může dojít ke korekcím plánu dle aktuálního stavu ostatních správních řízení (např. zkrácených revizí).          

 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje aktualizaci plánu hloubkových revizí pro rok 2015, který vychází ze zveřejněného plánu ze dne 3. 4. 2015. Změny v souboru vyznačeny.

 

Upravený plán ze dne 5. 10. 2015

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv v reakci na novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, účinnou od 1. 9. 2015, která uvádí změnu intervalu pro provedení hloubkových revizí úhrad z jedenkrát za 3 roky na jedenkrát za 5 let, zveřejňuje aktualizaci přehledu skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých zahájí hloubkovou revizi systému úhrad. Plán uvádí kvartál roku, ve kterém je předpokládáno zahájení správního řízení. V průběhu roku může dojít ke korekcím plánu např. dle aktuálního stavu ostatních správních řízení (např. zkrácených revizí). 

Informace o správních řízeních plánovaných k zahájení v průběhu roku 2016 není kompletní a obsahuje pouze skupiny, které byly přesunuty z plánu pro rok 2015. Ucelený plán zahájení revizí na rok 2016 bude zveřejněn později.

 

Upravený plán ze dne 29. 7. 2015

 

Plán ze dne 3. 4. 2015

 

Sekce cenové a úhradové regulace
  5. 10. 2015