Hlášení nežádoucích účinků

Jaké jsou požadavky ČR na hlášení závažných a nezávažných nežádoucích účinků LP?

Mají se hlásit i podezření na abúzus LP, zneužití nebo nesprávné užití LP nebo obecně užití LP mimo schválenou registraci tohoto přípravku v případě, že nevedou k nežádoucímu účinku?

Hlášení z poregistračních studií – které z nasbíraných informací v rámci těchto studií mají být hlášeny do EV databáze v rámci farmakovigilance?

Co nehlásit ze systému programů podpory pacientů (Patient Support Programme - PSP)?

Hlášení podezření na LP biologického původů