Hlášení dodávek léčivých přípravků dle DIS-13

SÚKL informuje, že dne 13. 1. 2016 bylo zprovozněno náhradní řešení pro webovou aplikaci hlášení DIS13 viz pokyn DIS-13 verze 4 a  DIS-13 Doplněk 2 (13.1.2016).  

Hlášení DIS13 je tedy opět možné odesílat prostřednictvím webového formuláře s tím, že aktuální verze aplikace má zatím několik omezení:

  • Hlášení nelze v této aplikaci po uložení opravit. Pokud bude oprava nutná, je nutné postupovat obvyklým způsobem.
  • Hlášení založená v předchozí aplikaci nejsou přístupná.
  • Je nutné pečlivě dbát na správné datum hlášení z důvodu komplikovaných možností opravy (na konci roku bývá tento údaje častým zdrojem chyb).
  • Pro usnadnění vyplňování položek je možné využívat pole název – po výběru dle názvu aplikace pak automaticky doplní kód SÚKL. 

Kontaktní adresa pro další informace: informatika@sukl_cz nebo (posta@sukl_cz).

Bližší informace jsou uvedeny v pokynu DIS-13 verze 4 a DIS-13 Doplněk 2 viz: http://www.sukl.cz/leciva/dis-13-doplnek-2-13-1-2016

 

Odbor IT
14. 1. 2016