Co jsou potraviny určené pro zvláštní výživu?

Potraviny určené pro zvláštní výživu jsou definovány ve vyhlášce č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.  

Jedná se o potraviny, které jsou určeny pro výživové účely stanovené v této vyhlášce a uvádějí se do oběhu s označením účelu použití (§ 1 odst. 2 vyhlášky). V § 2 vyhlášky jsou vymezeny kategorie potravin pro zvláštní výživu:

 1. potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí
 2. potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro výživu kojenců a malých dětí
 3. potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti (tzv. potraviny pro redukční diety)
 4. potraviny pro zvláštní lékařské účely
 5. potraviny bez fenylalaninu
 6. potraviny bezlepkové
 7. potraviny určené pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetiky)
 8. potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové
 9. potraviny s nízkým obsahem bílkovin
 10. potraviny s nízkým a velmi nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku
 11. potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu