Clotrimazol AL 1% – upozornění na chybný údaj na obalu přípravku

SÚKL informuje o tiskové chybě v textu na vnějším a vnitřním obalu přípravku CLOTRIMAZOL AL 1%, crm., SÚKL kód 65484 a 86397.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje pacienty a zdravotnické pracovníky, že v textu na obalu přípravku CLOTRIMAZOL AL 1%, krém, reg. č. 26/268/95-C, SÚKL kód 65484, číslo šarže 61545, exspirace 4/2019 a SÚKL kód 86397, číslo šarže 54544, exspirace 11/2018 je chybně vyjádřeno množství krému, ve kterém se nachází správně uvedený obsah léčivé látky v přípravku (chybně je uvedeno: Jeden mg krému obsahuje clotrimazolum 10 mg, správně má být uvedeno: Jeden g krému obsahuje clotrimazolum 10 mg.) Tato chyba se týká textu na vnějším a vnitřním obalu.

Tato administrativní chyba byla již napravena, v aktuálně schválených textech, které jsou dostupné na webové databázi léků SÚKL na www.sukl.cz, je množství krému, ve kterém se nachází uvedený obsah léčivé látky, v textu na vnějším i vnitřním obalu uvedeno správně (tedy „Jeden g krému obsahuje clotrimazolum 10 mg.“).

Vzhledem k lékové formě a způsobu podání nemá tato administrativní chyba negativní dopad na účinnost a bezpečnost tohoto léčivého přípravku. Vzhledem ke skutečnosti, že přípravek je široce používán v klinické praxi a jeho výpadek z trhu by nebyl žádoucí, v lékárnách lze přípravek ponechat s touto administrativní chybou.


Sekce registrací

16. 2. 2017