Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku hydroxid hořečnatý

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku hydroxid hořečnatý v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 17. - 19. července 2017.  

V návaznosti na výsledek procedury PSUSA pro hydroxid hořečnatý z července 2017 odsouhlasila koordinační skupina CMDhže příslušné bezpečnostní informace mají být zahrnuty i do informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku hydroxid hořečnatý v kombinaci.

 

Níže je uveden seznam léčivých přípravků obsahujících léčivou látku hydroxid hořečnatý v kombinaci a harmonizovaný text k implementaci do informací o přípravku:

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku hydroxid hořečnatý.pdf, soubor typu pdf, (102,24 kB)

MAGNESII HYDROXIDUM - seznam dotčených LP.xlsx, soubor typu xlsx, (9,02 kB)

 

 

Sekce registrací

8. 11. 2017