Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku perindopril

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na aktualizaci informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku perindopril v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 20. - 22. června 2016.  

V návaznosti na výsledek procedury PSUSA pro perindopril z června 2016 odsouhlasila koordinační skupina CMDh, že by držitelé rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících léčivou látku perindopril v kombinacích měli zvážit aplikovatelnost a zahrnutí harmonizovaného znění bezpečnostních změn do informací o přípravku rovněž u těchto léčivých přípravků.

 

Níže je uveden seznam léčivých přípravků obsahujících léčivou látku perindopril v kombinacích a harmonizovaný text k implementaci do informací o přípravku:

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku perindopril.pdf, soubor typu pdf, (210,99 kB)

PERINDOPRILUM - seznam dotčených LP.xlsx, soubor typu xlsx, (16,04 kB)

 

 

Sekce registrací

16. 9. 2016