Aktualizace informací k léčivým přípravkům vydávaným bez lékařského předpisu

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o aktualizaci informací týkajících se léčivých přípravků určených pro výdej bez lékařského předpisu.  

Zároveň došlo k aktualizaci a rozšíření tabulky s vymezenými vlastnostmi léčivých přípravků pro výdej bez lékařského předpisu.

Aktualizované informace týkající se léčivých přípravků určených pro výdej bez lékařského předpisu včetně rozšířené tabulky s vymezenými vlastnostmi těchto léčivých přípravků jsou uvedeny zde.


Sekce registrací

17. 3. 2016

Kategorie výdeje léčivých přípravků bez lékařského předpisu, 23.05.2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s požadavky zákona o léčivech vymezuje vlastnosti léčivých přípravků určených pro výdej bez lékařského předpisu.