9) Musí být číslo šarže na vnějším obalu?

Nemusí, ale v takovém případě  musí být číslo šarže rychle dohledatelné podle kódu u zadavatele a musí být v souladu s požadavkem bodu č.26 pokynu SÚKL VYR-32, doplňku 13 v platném znění (poznámka: bude-li k tomu použitý centralizovaný elektronický randomizovaný systém by podle zásad  SVP měl být validován.).