7) Jaké SPC se předkládá v případě, že se bere přípravek registrovaný v ČR, ale z trhu z jiné země?

Na SÚKL pro potřeby ke schválení klinického hodnocení předložit SPC země původu léčivého přípravku (v originálním jazyce) + jeho překlad do českého nebo anglického jazyka. V tomto případě tedy ze země, odkud bude přípravek dovážen.