5. zasedání pracovní skupiny HMA WGEO v Praze

Informace ze zasedání pracovní skupiny enforcement officers HMA WGEO.    

Ve dnech 20.- 22.4.2009 se v Praze, v rámci českého předsednictví EU, uskutečnilo 5. zasedání pracovní skupiny Enforcement Officers HMA (WGEO), kterého se zúčastnili zástupci lékových agentur členských států EU.

Úkolem Enforcement Officers je potírání nelegální aktivity ve všech členských zemích EU, které je spojené s registrovanými a neregistrovanými léčivými přípravky a jejich padělky mimo legální distribuční řetězec.

 

V rámci zasedání bylo diskutováno nastavení systému enforcementu – prosazování práva v jednotlivých zemích EU, ale také získané zkušenosti. Poslední den zasedání byl vyhrazen tréninku, při kterém enforcement officers společně pracovali v malých týmech na řešení simulované situace, např. modelový případ výskytu neregistrovaného léčivého přípravku na Internetu. Skupina společně navrhla postup řešení a jednotlivé na sebe navazující akce, které by vedly k získání důkazů potřebných pro zahájení správního nebo trestního řízení. Následně pak skupina přijala systém adekvátních opatření k zajištění ochrany veřejného zdraví a promyslela eventuelní způsoby jejich komunikace.   

 

Setkání vedlo jednoznačně k posílení vazeb mezi jednotlivými lékovými agenturami a navázání těsnější spolupráce v boji s tímto fenoménem, který vždy zpravidla přesahuje hranice jednoho státu.

 

Oddělení enforcementu a regulace reklamy
2.6.2009