23) V jakém případě musí být standardní léčba hrazena zadavatelem?

V případě, že se jedná o srovnání standardní léčby vůči hodnocenému přípravku a to i v případě, že se jedná o hodnocení kombinace standardní léčby + hodnoceného léčivého přípravku oproti samotné standardní léčbě (tj. standardní léčba je léčbou srovnávací).