19) Jak posoudit, pokud bylo léčivo vystaveno teplotě mimo stanovené teplotní rozmezí, zda bylo znehodnoceno nebo ne?

Je třeba aby si zadavatel vyžádal od výrobce stabilitní data a na základě nich posoudil, zda je zde takový teplotní výkyv definován a zda je možné prohlásit, že léčivo nebylo výkyvem znehodnoceno.