16) Pokud je lékárna schválená pro přípravu cytostatik, musí mít standardní operační postup (SOP) pro transport naředěných cytostatik?

Ano, v rámci schválení SÚKL je soupis zdravotnických zařízení, kterým může naředěná cytostatika dodávat a musí na transport být vypracovány SOP.