Kontrola zacházení s návykovými látkami v lékárnách v roce 2015

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.    

 

 

Sekce dozoru

16.2.2016