Kontrastní látky obsahující gadolinium a nefrogenní systémová fibróza

Aktualizace informací ze dne 7. 2. 2007  

14. 5. 2007