Ketoprofen k topické aplikaci – připomenutí správného používání k omezení rizika fotosensitivních kožních reakcí

Státní ústav pro kontrolu léčiv připomíná, jako každoročně na začátku jarní slunečné sezóny, správné používání léčivých přípravků s obsahem ketoprofenu k zevní léčbě.  

Po aplikaci ketoprofenu na kůži a následném vystavení léčené plochy slunečnímu záření (a to i v případě zatažené oblohy) nebo záření solária může dojít k fotosenzitivní reakci, která se projevuje svěděním, zarudnutím, výsevem pupínků nebo puchýřků. Tato nepříjemná reakce se může generalizovat (tj. rozšířit i mimo plochu ošetřenou ketoprofenem), vzácně může postihovat i velkou část povrchu těla. Reakce velmi pomalu ustupuje, nereaguje příliš ani na celkové podávání kortikosteroidů a může přetrvávat měsíce, někdy i roky.

Proto je velmi důležitá prevence fotosensitivních reakcí, která spočívá ve správném způsobu používání topického ketoprofenu a v ochraně před UV zářením během léčby a ještě 14 dní po jejím ukončení. Prosíme lékaře, aby při předpisu přípravku s ketoprofenem k místní léčbě upozornili pacienta na správné používání. Prosíme i lékárníky, aby stejně upozorňovali pacienty při výdeji uvedených přípravků. Distributoři mají spolu s přípravky obsahující ketoprofen k topické léčbě dodávat i Kartu pacienta s informacemi o riziku fotosensitivity.

  • V průběhu léčby a ještě 2 týdny po ní je třeba chránit léčené oblasti volným oděvem (a to i v případě oblačného počasí), je nutno vynechat návštěvu solárií. Ošetřené místo však nesmí být překryto těsným neprodyšným obvazem. 
  • Po každé aplikaci těchto přípravků je třeba si důkladně umýt ruce.
  • Pokud se na léčené ploše objeví jakákoli kožní změna (zarudnutí, pupínky, puchýřky apod.), je nutno léčbu ihned ukončit a při výraznějších potížích navštívit kožního lékaře.

V České republice jsou registrovány tyto přípravky s obsahem topického ketoprofenu: Fastum gel, Keplat (léčivá náplast), Ketonal 5% krém a Prontoflex 10%. Jsou používány k místní symptomatické léčbě bolestí a zánětů souvisejících s akutními potížemi pohybového ústrojí jako je poranění, bolest svalů a kloubů, zánět šlach, akutní bolesti dolní páteře, event. k léčbě degenerativních onemocnění pohybového aparátu.

Držitelé rozhodnutí o registraci výše uvedených přípravků s obsahem ketoprofenu k místní léčbě rozesílají v současné době společný dopis lékařům, předepisujícím tyto přípravky, za účelem připomenutí správného používání.

Prosíme všechny pracovníky ve zdravotnictví, aby hlásili Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv jakákoli podezření na nežádoucí účinky lokální léčby ketoprofenem, přispějí tak k lepší možnosti zhodnocení rizika topického ketoprofenu. Informace o hlášení nežádoucích účinků jsou dostupné zde.

 

Oddělení farmakovigilance
17. 4. 2014

Ketoprofen k topické léčbě - připomenutí správného používáni, 21.04.2015

S nástupem slunečného počasí připomíná SÚKL zásady správného používání léčivých přípravků s obsahem ketoprofenu určených k lokální aplikaci.