Informace SÚKL ze dne 29.11.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku TRIAMCINOLON LÉČIVA CRM, 1MG/G CRM 10G se závadou v jakosti.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že v souladu s § 13 odst. 2) písm. n) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku:

Kód SÚKL

Název   léčivého přípravku

Doplněk

Šarže

Použitelnost   do

2828

TRIAMCINOLON   LÉČIVA CRM

1MG/G   CRM 10G

3030916

08/2019

3020916

08/2019

3021117

10/2020

3011117

10/2020

 

U výše uvedených šarží léčivého přípravku držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Zentiva, k.s., Praha se vyskytuje následující závada v jakosti, která nepředstavuje ohrožení života nebo zdraví osob:

 

  • balení výše uvedených šarží obsahují příbalovou informaci ze dne 30.9.2009 namísto příbalové informace ze dne 11.11.2015.

 

Výše uvedené šarže léčivého přípravku se nestahují a je možné je nadále distribuovat, vydávat a používat při poskytování zdravotních služeb bez omezení.

 

Oddělení závad v jakosti

29.11.2018