Informace SÚKL k hlášení o vydaných léčivých přípravcích podle § 82 odst. 3 písm. d) zákona o léčivech

SÚKL informuje o pozastavení zasílání dat prostřednictvím LEK13  

V souvislosti s předběžným opatřením Městského soudu v Praze ze dne 14. prosince 2015 (celý článek na http://www.sukl.cz/sukl/stanovisko-sukl-ze-dne-16-12-2015-k-predbeznemu-opatreni ), kdy bylo ze strany SÚKL přerušeno používání některých aplikací včetně systému hlášení podle pokynu LEK-13.

Žádáme všechny lékárny, aby s okamžitou platností pozastavily odesílání údajů o vydaných léčivých přípravcích ve svých informačních systémech. O způsobu předávání těchto dat, včetně jejich dohlášení za období, kdy nebylo možné systém hlášení podle pokynu LEK-13 používat, budou v nejbližší době zveřejněny další informace.

Děkujeme za spolupráci.

Odbor IT
18. 12. 2015

Informace k předběžnému opatření soudu – elektronické recepty, 18.12.2015

SÚKL informuje o předběžném opatření Městského soudu v Praze ze dne 11. 12. 2015, v důsledku něhož nelze používat Centrální úložiště elektronických receptů.