Informace SÚKL - neregistrovaný léčivý přípravek Midazolam (Epistatus)

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky týkající se závady v jakosti uvedené šarže neregistrovaného léčivého přípravku Midazolam (Epistatus) Multi Dose Bottles 10mg/mL Oromucosal Solution.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o závadě v jakosti neregistrovaného léčivého přípravku Midazolam (Epistatus) Multi Dose Bottles 10mg/mL Oromucosal Solution, č.š 200113C3, exp. 01/2022.

U balení uvedené šarže se vyskytuje závada dětské pojistky uzávěru. 

Uvedená šarže tohoto léčivého přípravku tedy nesmí být nadále distribuována, vydávána, používána při poskytování zdravotních služeb a musí být vrácena zpět dodavateli.  

Balení šarže č. 200113C3 uvedeného neregistrovaného léčivého přípravku byla do ČR dovezena v rámci individuálního dovozu v anglické jazykové verzi.  

   

Oddělení závad v jakosti 

10.6.2020