Informace o propojení českého národního úložiště s evropským úložištěm pro ochranné prvky

25. dubna 2018 bylo české národní úložiště pro ověřování pravosti léčiv úspěšně propojeno s evropským hubem v produkčním prostředí, což bylo nutnou podmínkou pro zahájení pilotního provozu. Více informací je k nalezení na následujícím odkazu https://www.czmvo.cz/cs/aktuality/cesky-system-pro-overovani-pravosti-leciv-byl-spusten/

Sekce dozoru