Informace o odcizení léčivých přípravků ve Švédsku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo v lékárně ve Švédsku  

Švédská regulační autorita informovala SÚKL o krádeži léčivých přípravků z lékárny ve Švédsku. Celkem bylo odcizeno 179 balení léčivých přípravků, ke krádeži došlo 25. 12. 2016. Všechna balení byla ve švédské jazykové verzi.

Níže v příloze je uveden seznam odcizených léčivých přípravků a čísla šarží. Názvy léčivých přípravků odpovídají švédským obchodním názvům.

U odcizených balení předmětných šarží léčivých přípravků, uvedených v přiloženém seznamu došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení předmětných šarží proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení předmětných šarží výše uvedených léčivých přípravků nelze doložit. Léčivé přípravky by byly po uvedení zpět na trh považovány za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz 

 

Oddělení závad v jakosti

6. 1. 2017