Informace o odcizení léčivých přípravků v Rumunsku - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo dne 27.10. 2018 v Rumunsku  

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala SÚKL o odcizení léčivého přípravku Tarceva 150 mg ke kterému došlo dne 27.10. 2018 ze skladu v Rumunsku. Odcizená balení byla v rumunské jazykové verzi.

Název   léčivého přípravku

Šarže

Doba   použitelnosti

Počet   odcizených balení

TARCEVA,   150MG TBL FLM 30

B4365B02  

10/2021

479

U odcizených balení  došlo k přerušení distribučního řetězce a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. 

Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle.

 

 

Oddělení závad v jakosti

5.11.2018

 

 

Aktualizace ze dne 8.11.2018

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala o dalších odcizených baleních jiné šarže léčivého přípravku Tarceva 150 mg ze skladu v Ruminsku. Odcizená balení byla v rumunské jazykové verzi. 

Název   léčivého přípravku

Šarže

Doba   použitelnosti

Počet   odcizených balení

TARCEVA,    150MG TBL FLM 30

B4313B04

04/2020

480