Informace o odcizení léčivých přípravků v Rumunsku - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo ve dnech 27. a 28. 4. 2018 v Rumunsku.  

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala SÚKL o odcizení léčivých přípravků v Rumunsku, ke kterému došlo ve dnech 27. a 28. 4. 2018. Odcizená balení byla určena pro rumunský trh.

Níže je uveden seznam odcizených léčivých přípravků, čísla šarží, doba použitelnosti a počty odcizených balení:

U odcizených balení předmětných šarží léčivých přípravků, uvedených v přiloženém seznamu došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedené šarže proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle.

 

Oddělení závad v jakosti

7. 5. 2018

 

Aktualizace ze dne 6.6.2018

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala SÚKL o chybném uvedení čísla šarže v předchozím sdělení výše u centralizovaně registrovaného léčivého přípravku Prevenar 13 x 1 prefilled syringe x 0,5 ml susp. inj.:

Původní chybné číslo šarže:

  • Prevenar 13 x 1 prefilled syringe x 0,5 ml susp. inj, č.š. W22131, 2 balení

Nové správné číslo šarže:

  • Prevenar 13 x 1 prefilled syringe x 0,5 ml susp. inj, č.š. W22134, 2 balení