Informace o odcizení léčivého přípravku Counterpain Cream v Řecku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Counterpain Cream, ke kterému došlo v Řecku.  

SÚKL obdržel informaci o odcizení následujícího léčivého přípravku:

Název   léčivého přípravku

Šarže

Jazyková   verze

Počet   odcizených balení

COUNTERPAIN CREAM (100 + 13 + 54) MG/G   TUBE100G

A7004

řecká

2

K odcizení došlo dne 25. 9. 2017 při přepravě na území Řecka.

Výše uvedený léčivý přípravek není v ČR registrován a byl určen pouze pro řecký trh.

U odcizených balení výše uvedené šarže léčivého přípravku Counterpain cream (100 + 13 + 54) mg/g tube 100g došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení předmětné šarže odcizeného léčivého přípravku proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení předmětné šarže léčivého přípravku nelze doložit. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

 

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. (Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle.)

 

Oddělení závad v jakosti

3.10.2017