Informace o odcizení léčivých přípravků v Portugalsku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo v nemocniční lékárně v Portugalsku během října, listopadu a prosince 2017.  

Portugalská regulační autorita informovala SÚKL o odcizení níže uvedených léčivých přípravků z nemocniční lékárny v Portugalsku. Odcizená balení jsou v portugalské jazykové verzi.

Název léčivého   přípravku

Šarže

Exspirace

Počet odcizených   balení

Genotropin 12 mg/ 1 ml Pre-filled pen

S47292

06/2019

393

Humatrope 12 mg/3,15 ml Cartridge

C665264J

07/2019

45

C775483D

02/2020

V ČR jsou výše uvedené přípravky registrované národním postupem, uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení předmětných šarží léčivých přípravků Genotropin 12 mg/1 ml a Humatrope 12 mg/3,15 ml došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedených šarží proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení uvedených šarží léčivých přípravků nelze doložit. Léčivé přípravky by byly po uvedení zpět na trh považovány za padělky.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. (Poznámka: Stejná čísla šarží se mohou vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byly však pouze výše uvedené šarže přiřazené k výše uvedeným konkrétním přípravkům a jejich silám.)

 

Oddělení závad v jakosti

18.1.2018