Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení níže uvedených léčivých přípravků v Itálii  

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o krádeži níže uvedených léčivých přípravků na území Itálie:

Odcizený léčivý přípravek

Číslo šarže

Datum exspirace

Množství

AVASTIN 100 mg

B8502H11

10/2016

12

AVASTIN 400 mg

B8002H04

05/2017

11

PERJETA 420 mg

H0119B03

04/2017

6

H0120B04

04/2017

MABTHERA 500 mg

N7078B02

01/2018

11

MABTHERA 100 mg

N7063B11

11/2017

13

HERCEPTIN 150 mg

N1041H05

03/2019

36

N1043H02

05/2019

HERCEPTIN 600 mg

B1017B01

09/2016

5

B1018B06

11/2016

KADCYLA 100 mg

N1025B03

08/2017

1

KADCYLA 160 mg

B0001B04

01/2017

1

NEORECORMON 50 000 IU

H0683H03

03/2018

3

MIRCERA 50 mikrogramů

H0507H39

09/2016

20

MIRCERA 250 mikrogramů

H0547H22

04/2017

1

ARANESP 20 mikrogramů

1062383D

04/2017

49

ARANESP 40 mikrogramů

1062160C

02/2017

21

ARANESP 50 mikrogramů

1063275A

03/2018

3

GRANULOKINE 30 mU

1059832

08/2017

10

EPREX 2000 IU

FH53N00

01/2017

73

EPREX 4000 IU

FI53500

02/2017

154

NALADOR  

52013F

04/2017

10

RABIPUR

546011A

12/2017

3

 

Předmětné šarže byly určeny pro italský trh.

Léčivé přípravky Avastin 100 mg, Avastin 400 mg, Perjeta 420 mg,  Mabthera 500 mg, Mabthera 100mg, Herceptin 150 mg, Herceptin 600 mg, Kadcyla 100 mg, Kadcyla 160 mg, Neorecormon 50 000 IU, Mircera 50 mikrogramů, Mircera 250 mikrogramů, Aranesp 20 mikrogramů, Aranesp 40 mikrogramů a Aranesp 50 mikrogramů jsou v České republice registrovány centralizovanou procedurou.

Léčivé přípravky Eprex 2000 IU, Eprex 4000 IU a Rabipur jsou v České republice registrovány národní procedurou. Souběžný dovoz u těchto přípravků není povolen.

Léčivé přípravky Granulokine 30 mU a Nalador nejsou v České republice registrovány.

Předmětné šarže všech výše uvedených léčivých přípravků nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení předmětných šarží výše uvedených léčivých přípravků došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení předmětných šarží proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení předmětných šarží výše uvedených léčivých přípravků nelze doložit. Léčivé přípravky by byly po uvedení zpět na trh považovány za padělek. 

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. (Poznámka: Stejná čísla šarží se mohou vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byly však pouze výše uvedené šarže přiřazené k výše uvedeným konkrétním přípravkům a jejich silám.)

 

Oddělení závad v jakosti

1. 3. 2016

 

 

Aktualizace ze dne 2. 3. 2016

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala SÚKL o dalších šaržích léčivých přípravků, které byly odcizeny z lékárny na území Itálie. Seznam dalších odcizených šarží léčivých přípravků naleznete niže:

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. (Poznámka: Stejná čísla šarží se mohou vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byly však pouze výše uvedené šarže přiřazené k výše uvedeným konkrétním přípravkům a jejich silám.)  

 

Oddělení závad v jakosti

2. 3. 2016

 

 

Aktualizace ze dne 7.3.2016

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala SÚKL o dalším léčivém přípravku, který byl odcizen z lékárny na území Itálie. Jedná se o 144 balení léčivého přípravku Harvoni 90mg/400mg por. tbl. flm., šarže č. TDDDD, doba použitelnosti 31.8.2017. Léčivý přípravek je v České republice registrován centralizovanou procedurou. Předmětná šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

7. 3. 2016

 

 

Aktualizace ze dne 18. 3. 2016

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala SÚKL o opravě čísel šarží některých odcizených léčivých přípravků uvedených v tabulce ze dne 2.3.2016, viz níže:

Odcizený léčivý přípravek

Síla   LP

Původní číslo šarže

Nové opravené číslo šarže

Datum expirace

Množství

EPREX  

10000 UI

FS4V01

FES4V01

10/2016

18

EPREX 

40000 UI

IFES4300

FES4300

10/2016

35

NEORECORMON

50000 UI

H0683H03

H0683H03 - H0693H05

03/2018

3

TALOFEN

4g/100ml

10480003

1048003

 

50

 a dodala seznam dalších odcizených léčivých přípravků (viz soubor PDF níže). 

 

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. (Poznámka: Stejná čísla šarží se mohou vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byly však pouze výše uvedené šarže přiřazené k výše uvedeným konkrétním přípravkům a jejich silám.)  

 

Oddělení závad v jakosti  

18. 3. 2016