Informace o odcizení léčivého přípravku Gonal-F v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Gonal-F, ke kterému došlo dne 17.5. 2018 v Itálii.  

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala SÚKL o odcizení léčivého přípravku Gonal-F v Itálii, ke kterému došlo dne 17. 5. 2018. Šarže byly určeny pro trh USA. Níže je uveden seznam šarží a počet odcizených balení:

  •  Gonal-F, 450 IU, 33 mcg, šarže číslo BA049040, počet balení 5775
  •  Gonal-F, 450 IU, 33 mcg, šarže číslo BA049143, počet balení 2760

  •  Gonal-F, RFF Redi-ject, 450 IU, šarže číslo BA049137, počet balení 7037

  •  Gonal-F, 1050 IU, 77 mcg, šarže číslo BA049037, počet balení 885

U odcizených balení uvedeného léčivého přípravku došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedených šarží proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. Poznámka: Stejná čísla šarží se mohou vyskytovat i u léčivých přípravků jiné síly nebo u jiných přípravků. Předmětem krádeže byly však pouze výše uvedené šarže přiřazené k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle.

 

Oddělení závad v jakosti

6.6.2018