Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo ve dnech 10. a 11. 4. 2018 v Itálii.  

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala SÚKL o odcizení léčivých přípravků v Itálii, ke kterému došlo ve dnech 10. a 11. 4. 2018. Odcizená balení byla určena pro italský trh.

Níže je uveden seznam odcizených léčivých přípravků, čísla šarží, doba použitelnosti a počty odcizených balení:

U odcizených balení předmětných šarží léčivých přípravků uvedených v přiloženém seznamu došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedených šarži proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle.

 

Oddělení závad v jakosti

18. 5. 2018

 

Aktualizace ze dne 6.6.2018

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala SÚKL o chybném uvedení čísel šarží v předchozím sdělení výše u léčivých přípravků EPREX 40000 UI a HUMALOG 100 U/ml 10 ml:

Původní chybná čísla šarží:

  • EPREX 40000 UI, č.š. HIHS3F00, 4 balení
  • HUMALOG 100 U/ml 10 ml, č.š. CB45621,13 balení

Nová správná čísla šarží:

  • EPREX 40000 UI, č.š. HHS3F00, 4 balení
  • HUMALOG 100 U/ml 10 ml, č.š. C845621,13 balení