Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo v nemocniční lékárně v Itálii 18.1.2018.  

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo 18.1.2018. Odcizená balení byla v italské jazykové verzi.

Níže je uveden seznam odcizených léčivých přípravků, čísla šarží, doba použitelnosti a počty odcizených balení.

U odcizených balení uvedených šarží léčivých přípravků došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení léčivých přípravků uvedených šarží proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení nelze doložit. Léčivé přípravky by byly po uvedení zpět na trh považovány za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. (Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle.)

 

Oddělení závad v jakosti

2.2.2018

 

Aktualizace ze dne 12.2.2018

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala SÚKL o chybném uvedení čísel šarží v předchozím sdělení výše u léčivého přípravku Eprex 2000 UI a Eprex 4000 UI:

Původní chybná čísla šarží:

  • Eprex 2000 UI 1 sir., č.š. FS1400, 70 balení
  • Eprex 4000 UI 1 sir., č.š. HFSIW00, 20 balení

Nová správná čísla šarží:

  • Eprex 2000 UI 1 sir., č.š. HFS1U00, 70 balení
  • Eprex 4000 UI 1 sir., č.š. HFS1W00, 20 balení

U odcizených balení uvedených šarží léčivých přípravků došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení léčivých přípravků uvedených šarží proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení nelze doložit. Léčivé přípravky by byly po uvedení zpět na trh považovány za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. (Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle.)