Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo 6.-7.11.2018 v Itálii  

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala SÚKL o odcizení léčivých přípravků z nemocniční lékárny v Itálii, ke kterému došlo dne 6.-7.11.2018. Odcizená balení byla v italské jazykové verzi.

Níže je uveden seznam odcizených léčivých přípravků, čísla šarží, doby použitelnosti a počty odcizených balení:

U odcizených balení předmětných šarží léčivých přípravků uvedených v přiloženém seznamu došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedených šarží proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle.

 

 

Oddělení závad v jakosti

16.11.2018