Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii (12. - 15.5.2017)

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo v nemocniční lékárně v Itálii.  

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o odcizení léčivých přípravků z nemocniční lékárny v Itálii ve dnech 12. - 15. 5. 2017.

Níže je uveden seznam odcizených léčivých přípravků, čísla šarží a počty odcizených balení:

U odcizených balení léčivých přípravků uvedených v přiloženém seznamu došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedených šarží proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení uvedených šarží léčivých přípravků nelze doložit. Léčivé přípravky by byly po uvedení zpět na trh považovány za padělek.

 

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. (Poznámka: Stejná čísla šarží se mohou vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byly však pouze výše uvedené šarže přiřazené k uvedeným konkrétním léčivým přípravkům a jejich silám.)  

 

Oddělení závad v jakosti  

16. 6. 2017