Informace o odcizení léčivých přípravků v Dánsku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo při přepravě v Dánsku v noci ze dne 10.1.2018 na 11.1.2018.  

Dánská regulační autorita informovala SÚKL o krádeži 11.947 balení níže uvedeného léčivého přípravku při přepravě v Dánsku. Odcizená balení jsou v dánské jazykové verzi.

Název   léčivého přípravku

Šarže

Exspirace

Počet   odcizených balení

Mandolgin 50 mg, hard capsules, 20 pcs

HR0406

31.10.2022

11.947

Přepravována byla celá šarže léčivého přípravku, zbylá neodcizená balení byla přebalena a označena novým číslem šarže. Z tohoto důvodu by se v legálním distribučním řetězci neměla nacházet balení léčivého přípravku Mandolgin 50 mg označená číslem šarže HR0406.

Léčivý přípravek Mandolgin 50 mg, hard capsules, 20 pcs, není v ČR registrován, uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení uvedené šarže léčivého přípravku Mandolgin 50 mg, hard capsules, 20 pcs, došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedené šarže proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení uvedené šarže léčivého přípravku nelze doložit. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považovaný za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. (Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle.)

 

 

Oddělení závad v jakosti

18. 1. 2018