Informace o odcizení léčivých přípravků v Bulharsku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků v Bulharsku, ke kterému došlo ve dnech 6. až 7.10.2017.  

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o odcizení níže uvedených léčivých přípravků, ke kterému došlo ve dnech 6. až 7.10.2017:

Název léčivého přípravku

Číslo šarže

Množství

AFINITOR TAB 10MG 3X10

SL855

37

AFINITOR TAB 5 MG 3X10

SN933

2

VOLTRIENT FCT 400MGX60

B24H

25

REVOLADE FCT 25 MG X28

7L2U

60

TASIGNA HGC 150 MGX28

SL999

210

TASIGNA HGC 200 MGX28

SN287

110

TAFINLAR HNC 75 MGX120

SY2J

6

TYVERB FCT 250 MG X 140

E89C

6

Odcizená balení léčivých přípravků byla v bulharské jazykové verzi.

U odcizených balení uvedených šarží léčivých přípravků došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení léčivých přípravků uvedených šarží proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení nelze doložit. Léčivé přípravky by byly po uvedení zpět na trh považovány za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. (Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle.)

 

Oddělení závad v jakosti

14.11.2017