Informace o odcizení léčivých přípravků Tadalafil Lilly a Cialis v Belgii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků Tadalafil Lilly a Cialis, ke kterému došlo v Belgii.  

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o odcizení reklamních vzorků níže uvedených šarží léčivých přípravků Tadalafil Lilly 5 mg tbl. flm. 28, Tadalafil Lilly 20 mg tbl. flm. 4 a Cialis 5 mg tbl. flm. 28, ke kterému došlo ve dnech 15. - 16.3.2018 v Belgii.

Název léčivého přípravku

Šarže

Exspirace

Počet odcizených balení

Tadalafil Lilly 5 mg tbl. flm. 28

C880849

07/2020

36

Tadalafil Lilly 20 mg tbl. flm. 4

C846014

02/2020

34

Cialis 5 mg tbl. flm. 28

C686739

05/2019

6

Odcizená balení léčivého přípravku Tadalafil byla na vnějším obalu opatřena štítkem s nápisem: reklamní vzorek. U odcizených balení léčivého přípravku Cialis byla informace o reklamním vzorku natištěna na vnějším obalu v modrém rámečku.

Léčivé přípravky Tadalafil a Cialis jsou v ČR registrovány centralizovanou procedurou, avšak uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení předmětných šarží léčivých přípravků Tadalafil Lilly 5 mg tbl. flm. 28, Tadalafil Lilly 20 mg tbl. flm. 4 a Cialis 5 mg tbl. flm. 28 došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivé přípravky by byly po uvedení zpět na trh považovány za padělky.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. 

 

Oddělení závad v jakosti

11. 4. 2018