Informace o odcizení léčivého přípravku Fentanyl B. Braun ve Švédsku - aktulizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Fentanyl B. Braun, ke kterému došlo dne 1.2.2018 ve Švédsku.  

Švédská regulační autorita informovala SÚKL o odcizení 39 balení léčivého přípravku Fentanyl B. Braun 50 mcg/ml, ke kterému došlo 1.2.2018 na území Švédska.

V hlášení není uvedeno konkrétní číslo šarže, SÚKL si vyžádal doplňující informace k číslu šarže a době použitelnosti. Po obdržení těchto informací bude článek aktualizován.

Léčivý přípravek není v ČR registrován. Souběžný dovoz není povolen.

U odcizených balení došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení léčivých přípravků proto nelze v žádném případě použít k léčbě a léčivé přípravky by byly po uvedení zpět na trh považovány za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.  

 

Oddělení závad v jakosti

2.3.2018

 

 

Aktualizace ze dne 12.4.2018

Švédská regulační autorita k žádosti o doplnění informací k číslu šarže a době použitelnosti odcizených balení sdělila SÚKL, že informace o číslu šarže a době použitelnosti odcizených balení nebyly identifikovány.