Informace o odcizení léčivého přípravku Fraxiparin 0,4ml v Rakousku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Fraxiparin 0,4ml, ke kterému došlo dne 1.6. 2018 v Rakousku.  

Rakouská regulační autorita informovala SÚKL o odcizení léčivého přípravku Fraxiparin, ke kterému došlo dne 1.6. 2018 při přepravě v Rakousku. Odcizená balení byla v německé jazykové verzi a byla určena pro rakouský trh.

Název   léčivého přípravku

Šarže

Doba   použitelnosti

Počet   odcizených balení

Fraxiparin 0,4 ml, 3800UI, pre-filled syringes 10x0,4ml                  

8027

02/2021

27

 Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení předmětné šarže léčivého přípravku Fraxiparin došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedené šarže proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. 

 

 

Oddělení závad v jakosti

21.6.2018