Informace o odcizení léčivého přípravku NutropinAq v Belgii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU) injekční roztok  

SÚKL obdržel od belgické regulační autority informaci o odcizení následujícího léčivého přípravku:

Název léčivého přípravku

Léková forma

Číslo šarže

Jazyková verze

Počet odcizených balení

NUTROPINAQ 10 MG/2 ML (30 IU)

INJ SOL

M00481

francouzská/nizozemská/německá

101

Dotčená šarže léčivého přípravku NutropinAq byla určena pro belgický a lucemburský trh ve výše uvedené jazykové verzi. V ČR je předmětný léčivý přípravek registrován centralizovanou procedurou a držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, společnost Ipsen Pharma, Boulogne-Billancourt, Francie potvrdil, že dotčená šarže nebyla do ČR dovezena.

U odcizených balení předmětné šarže léčivého přípravku NutropinAq injekční roztok došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich již nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení předmětné šarže proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení předmětné šarže nelze doložit. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

7. 4. 2017