Informace o odcizení léčivého přípravku Neulastim

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Neulastim (Neulasta), inj.sol.        

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o krádeži 500 balení léčivého přípravku Neulastim (Neulasta), inj.sol., č. šarže B1057B1, exspirace 09/2017 na území Holandska. Balení jsou ve španělské jazykové verzi.

Léčivý přípravek Neulastim je v České republice registrován centralizovanou procedurou pod názvem Neulasta 6 mg, inj.sol. Léčivý přípravek Neulasta se používá ke zkrácení období neutropenie (nízkého počtu bílých krvinek) a k potlačení výskytu febrilní neutropenie (nízký počet bílých krvinek s horečkou), které mohou doprovázet cytotoxickou chemoterapii. 

U odcizených balení předmětné šarže léčivého přípravku Neulastim, inj.sol., došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení předmětné šarže proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení předmětné šarže léčivého přípravku nelze doložit. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek. 

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

 

28. 1. 2016

Oddělení závad v jakosti